Nederlands English Deutsch

woensdag 12 december '18

Eindjaar sluiting

I.v.m. onze jaarlijkse balanstelling zijn wij vanaf 19 december tot en met 21 december 12.00 uur telefonisch... [+]

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie voor Wanden, vloeren en plafonds

Geluidsisolatie van bedrijfsgebouwen en woningen staat in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen zijn de wensen op dit gebied toegenomen, ook de wettelijke normen zijn aanzienlijk verscherpt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer vragen komen hoe geluidsisolatie verbeterd kan worden. Nevima heeft een ruime ervaring in geluidsisolatie en biedt oplossingen met verschillende producten.

Inventarisatie

Om geluidsisolatie te kunnen verbeteren is een goede inventarisatie van de bestaande situatie noodzakelijk. Hiervoor is het goed om kennis te hebben van aspecten die geluidsoverdracht tussen twee ruimten veroorzaken.

Het Probleem

Geluidsoverdracht wordt veroorzaakt doordat lucht of een constructie in trilling wordt gebracht. Als lucht in trilling wordt gebracht, bijvoorbeeld door een radio of een instrument, hebben we het over luchtgeluid. Wanneer een constructie in trilling wordt gebracht, bijvoorbeeld door het lopen op een harde vloer of door leidingen stromend water, spreken we over contactgeluid.

Een veel voorkomend probleem is dat luchtgeluid via kieren en spleten makkelijk kan worden overgedragen naar een naast liggende ruimte. Soms kan het probleem worden verholpen door de openingen dicht te maken. In de meeste gevallen komt er echter nog een minder directe overdracht van geluid voor, waardoor afdichten niet voldoende is. Als het luchtgeluid namelijk tegen de bestaande bouwdelen komt, kunnen deze de trillingen opnemen en aan de andere kant weer in de vorm van geluid afgegeven.

Voor contactgeluid geldt eigenlijk hetzelfde. Ook hier geeft het in trilling gebrachte bouwdeel aan de andere kant weer geluid af. We spreken van een flankerende geluidsoverdracht als het lucht- of contactgeluid door de in trilling gebrachte bouwdelen via aansluitende constructies op verder gelegen locaties wordt overgedragen. Wanneer trillingen eenmaal door een vaste constructie zijn opgenomen, kunnen ze een langere weg afleggen dan door de lucht. Zo kan de komst van een trein lang van te voren worden voorspeld door simpelweg een oor op de spoorrails te leggen. Het is dus altijd belangrijk te voorkomen dat bestaande constructies trillingen opnemen!

De Oplossing

Een aantal natuurkundige factoren helpt bij de reducering van geluidsoverdracht. Zo is een constructie met een grote massa moeilijker in beweging te krijgen, terwijl een flexibele constructie trillingen dempt. Met dergelijke zaken moet men rekening houden bij het verbeteren van de geluidsisolatie.

De geluidsisolatie van een constructie is te verbeteren met een goed uitgevoerde 'buigslappe' voorzetwand, een 'zwevende' vloer, een 'vrij hangend' plafond of een 'zwevend' dak.

Nevima heeft een aantal producten waarmee dergelijke constructies eenvoudig te maken zijn:
 

Plafonds Hellende daken Wanden Scheidingswanden Vloeren
• Spijkerregels
• Metalsysteem
• Centraalregel
• Spijkerregels
• Metalsysteem
• Topregel
Spijkerregels
• Metalsysteem
Metalsysteem • Spijkerregels
• Pro-Paneel
• Nevidek
Topregel

Bij het bepalen van de benodigde IVI producten is het van belang te weten wat de geluidsisolatie van de bestaande constructie is en wat de verbeteringen zouden kunnen zijn met gebruik van de IVI-producten.
Bij metingen staan een aantal voorbeelden van mogelijke verbeteringen ten opzichte van veel voorkomende bestaande constructies. Let daarbij vooral op de verschillen tussen de ilu waarden van de basis- en de nieuwe constructies.

IVI-Metaalsystem toepassing
IVI-Metaalsystem toepassing

IVI-Metaalsystem toepassing
IVI-Metaalsystem HD
IVI-Metaalsystem HD

IVI-Metaalsystem HD
IVI-Centraalregel
IVI-Centraalregel

IVI-Centraalregel
IVI-Topregel
IVI-Topregel

IVI-Topregel
IVI-Spijkerregel
IVI-Spijkerregel

IVI-Spijkerregel
IVI-Spijkerregel toepassing
IVI-Spijkerregel toepassing

IVI-Spijkerregel toepassing
Nevidek Kokos 300
Nevidek Kokos 300

Nevidek Kokos 300
Nevidek Pro-paneel
Nevidek Pro-paneel

Nevidek Pro-paneel
Sitemap Disclaimer Nevima B.V.   |    Neonweg 10   |    3812 RH Amersfoort   |    T. 033-4611245   |    F. 033-4634198   |    KvK 31024152