DE INNOVATOR IN VILT

Nevima

Nevima, ruim 60 jaar effectief in geluidsisolatie

Geluidsisolatie van gebouwen staat in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen zijn de wensen op dit gebied toegenomen, ook de wettelijke normen zijn aanzienlijk verscherpt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer vragen komen hoe een goede geluidsisolatie of geluidsabsorptie behaald kan worden. Nevima heeft ruim 60 jaar ervaring in geluidsisolatie en -absorptie en biedt oplossingen met verschillende producten. Met behulp van de onderstaande toelichting kunt u bepalen wat per situatie de systemen zijn die de beste oplossing biedt. Eerst vindt u onze oplossingen voor geluidsisolatie en vervolgens voor absorptie.

Geluidsisolatie Algemeen

Geluidsisolatie wordt toegepast om geluiden die door een wand, vloer, plafond of dak gaan sterk te verminderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in luchtgeluid (zoals spraak, muziek en verkeerslawaai) en contactgeluid (vooral loopgeluiden). Hieronder staat per bouwdeel wat de beste oplossing is met een verwijzing naar het productblad. Dit dekt het grootste deel van de oplossingen. Voor bijzondere situaties kunt u ons uiteraard om advies vragen.

Geluidsisolatie Wanden

Voor geluidsisolatie van bestaande wanden kleiner dan 20 m² of waar weinig inbouwdiepte beschikbaar is, wordt vooral de IVI-Spijkerregel toegepast. Dit komt veel voor in de woningbouw.
Voor geluidsisolatie van bestaande wanden waar, vanwege  basgeluiden, diepere spouwen nodig zijn (zoals bij popmuziek) of bij grote oppervlakken (vanaf 20 m²), wordt de IVI-Metaalwand VW Lichttoren(voorzetwand) toegepast. Deze wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de horeca.
Voor hoge geluidsisolatie van nieuw te plaatsen ruimtescheidende wanden, wordt de IVI-Metaalwand SW (scheidingswand) toegepast. Hierbij is te denken aan nieuwbouw van appartementen, luxe hotels, horeca en bij transformaties van bijvoorbeeld kantoren naar appartementen.

Montage IVI-Metaalwand SW bij transformatie
van Philipsfabriek naar appartementen
 

Geluidisolatie Plafonds en Vloeren

Voor het verbeteren van luchtgeluidisolatie is het aanbrengen van een geluidsisolerend plafond het meest praktisch. IVI-Plafonds verbeteren bovendien de contactgeluidisolatie.
Bij geluidsisolatie van plafonds kleiner dan 20 m² of waar weinig inbouwdiepte beschikbaar is, wordt vooral de IVI-Spijkerregel toegepast. Dit komt veel voor in de woningbouw.
Wanneer er tegen een houten balklaag geïsoleerd moet worden is de IVI-Centraalregel het meest geschikt.
Wanneer behoudt van elke mm inbouwhoogte van belang is, zal de keuze op het IVI-Metaalsysteem HD (Hellend Dak) vallen.
Voor geluidsisolatie van plafonds waar, vanwege basgeluiden, diepere spouwen nodig zijn (zoals bij popmuziek) of bij grote vlakken (vanaf 20 m²), wordt de IVI-Metaalplafond toegepast. Dit is de in praktijk meest voorkomende toepassing.
Wanneer er alleen aan de bovenkant geïsoleerd kan worden en men toch maximale geluidsisolatiewaardes wil halen, dan is het IVI-Topisolatiesysteem ideaal. Dit systeem is ook winkelvloerheel geschikt als er op de vloer leidingwerk met een grotere diameter moet worden aangelegd.
Indien overlast hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door loopgeluiden (contactgeluid) is Nevidek op de vloer de juiste keuze. Voor ruimtes met beperkte inbouwhoogte of vloeren met een lichte belastbaarheid is dit het Nevidek Droogbouwsysteem. Dit systeem wordt vooral toegepast in bestaande gebouwen zoals woningen en scholen.   

                     Nevidek Kokos 300 in een supermarkt

Bij situaties met voldoende inbouwhoogte of die een hoge vloerbelasting moeten kunnen verdragen (tot 1.000 kg/m²), is een ‘natte’ afwerkvloer van zandcement of anhydriet in combinatie met Nevidek Kokos 300 de ideale keuze. Specifieke toepassingsgebieden voor dit product zijn supermarkten en horeca.

Geluidisolatie Daken

Onder platte daken wordt de IVI-Metaalplafond het meest toegepast. Bij een houten balklaag en een kleine oppervlakte (tot 20 m²) is de IVI-Centraalregel het best te gebruiken.
Onder schuine daken kleiner dan 20 m² of waar weinig inbouwdiepte is, wordt vooral de IVI-Spijkerregel toegepast. Voor de hoogste isolatiewaarden, grotere oppervlakken of repeterend werk is het IVI-Metaalsysteem HD echter de beste keuze.
Wanneer het bij platte en schuine daken alleen mogelijk is om aan de buitenzijde te isoleren, dan is het IVI-Topisolatiesysteem de meest geschikte oplossing.

Geluidsabsorptie Algemeen

Geluidsabsorptie wordt toegepast om weerkaatsingen van geluiden sterk te verminderen, de nagalm te verlagen en de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Afhankelijk van de belasting en toepassingsgebied heeft Nevima verschillende oplossingen. Voor hoge absorptiewaardes in een breed frequentiegebied is een dikte nodig die niet met één laag vilt kan worden bereikt. Onze wolvilten zijn daarom niet opgenomen.

Geluidsabsorptie Wanden en Plafonds

Om goede absorptie over een brede frequentie te krijgen levert Nevima IVI-Akoestiekbeplating om op een regelwerk gevuld met absorptie aan te brengen.
Voor wanden met een standaard belasting en voor plafonds is er de IVI-Akoestiek Basic.
IVI-Akoestiek-Pro - sporthalVoor wanden met een zware belasting, zoals gymzalen en sporthallen, is er de IVI-Akoestiek Pro.
Voor absorptie in industriële ruimtes of aanvullende absorptie boven strekplafonds of lattenplafonds kan IVI-Absorptie worden toegepast.
De producten van Nevima worden al jaren met veel succes toegepast voor bijvoorbeeld het isoleren van buren-, horeca-,bioscoop-, vliegtuig- en verkeerslawaai. Raadpleeg daarvoor de referenties op onze site.

IVI-Akoestiek Pro in een sporthal